TheLab Upplevelsebaserad inlärning
 
Krisledning är situationsbestämd. Gårdagens lösningar gäller inte längre och morgondagen vet vi inget om. Det är vad du gör här och nu – i en given situation under givna förhållanden – som är avgörande för resultatet. Som ledare måste man hantera sin egna rädsla och stressnivå likväl som andras. Samtidigt skall man som god ledare vara kreativ i sin problemlösning och kommunicera med andra människor.
 
Förmåga till krishantering kan övas upp i våra laboratoriebaserade träningsprogram MINI LAB, LAB og MAXI LAB
 
MINI  LAB
är en 3–4 timmar lång koncentrerad upplärningsmodell. Deltagarna får viktig insikt i de olika behov och de krav som ställs för att leda en organisation i kris. Det finns ingen begränsning i antalet deltagare.
 
LAB
ger kompetens i krishantering genom aktiv träning i 12–14 timmar i generella, simulerade krisscenarier. Varje kurs innehåller minst 2 simulationer. Max antal deltagare är 30.
 
MAXI LAB
är baserat på exklusiva, skräddarsydda simulationer som ger deltagarna möjlighet att testa gruppdynamiken i ledargruppen och även olika procedurer och planer. Mediahantering och emotionellt ledarskap står också i fokus i detta träningsprogram som pågår i 12–24 timmar med 2–3 simulationer. Max antal deltagare är 30.