TheLab : Opplevelsesbasert læring
 
Kriseledelse er situasjonsbestemt. Gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger og morgendagen vet vi ikke noe om. Det er hva du gjør her og nå - i en gitt situasjon under gitte forhold - som er avgjørende for resultatet. Som leder må man håndtere sin egen redsel og sitt eget stressnivå, så vel som andres. Samtidig skal man som en god leder kommunisere og være kreativ i problemløsning sammen med andre mennesker.
 
Krisehåndtering kan læres i våre laboratoriebaserte treningsprogrammer som MINI LAB, LAB og MAXI LAB
 
MINI  LAB
Dette er en 3-4 timers konsentrert opplæringsmodell. Deltakerne vil få viktig innsikt i de forskjellige behov og de krav som stilles for å lede en organisasjon i krise. Det er ingen begrensning i antall deltakere. 
 
LAB
Her gis det kompetanse i krisehåndtering gjennom aktiv trening i 12-14 timer i generelle simulerte krisescenarioer. Det er minst 2 simuleringer per kurs. Max antall deltakere er 30. 
 
MAXI LAB
Denne er basert på eksklusivt skreddersydde simuleringer som gir deltakerne muligheten til å teste gruppedynamikken i ledergruppen så vel som testing av prosedyrer og planer. Mediahåndtering og emosjonelt lederskap står også sentralt i dette treningsprogram som går over 12-24 timer med 2-3 simuleringer. Maks antall deltakere er 30.